Op bezoek bij de A4 Delft-Schiedam: “De mooiste en best ingepaste weg van Nederland”

Het dagelijks bestuur van het project Noord-Zuid Limburg zit niet stil en trok begin juli naar Schiedam in Nederland voor een verkennend bezoek. Het bezoek kaderde in een breder leertraject waarin prof. Maarten Van Acker en Tom Coppens (Universiteit Antwerpen) twee buitenlandse cases voorlegde om inhoudelijk of procesmatig lessen te trekken voor het project Noord-Zuid Limburg. Eind april bezocht het team al Maastricht om kennis te maken met het A2 project.

Oplossing voor bereikbaarheid, leefbaarheid, waterberging en natuur

De 16-koppige delegatie bestaande uit het dagelijks bestuur en enkele nauwe betrokkenen bij het project, brachten deze keer een bezoek aan de A4 Delft-Schiedam. Een project waarmee de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de Randstad moest verbeteren. De A4 vormt daarin een belangrijke Noord-Zuid route. Het project werd tussen 2006-2016 gerealiseerd met veel aandacht (en investeringen) in natuur, ecopassages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, waterberging en duurzame landbouw. Zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Schiedam waren betrokken partij bij de realisatie. 

Meervoudig ruimtegebruik en landschappelijke inpassing

Het resultaat is een 7 km nieuwe snelweg die deels onzichtbaar verdiept en deels half verdiept werd aangelegd in Midden-Delftland en als landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. Op en rondom de tunnel werd door de gemeente Schiedam het Sportpark Willem-Alexander aangelegd, vanuit de ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging’. Het sportpark biedt op het dak van de tunnel ruimte aan vier voetbal- en twee handbalvelden. Aan weerszijden van de tunnel werden betonnen luifelconstructies aangebouwd om zo voldoende breedte te creëren voor de sportvelden. De afspraken hierover met de Rijkswaterstaat werden in 2010 opgenomen in een afsprakenpakket over inpassing.

Moeilijkste en mooiste dossier

Na het bezoek werden we herinnerd aan de uitspraak van toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings. Die noemde het zijn moeilijkste en mooiste dossier: “Nog nooit werd er zolang over een weg gepraat. De omslag kwam toen we het niet alleen over de weg gingen hebben, maar ook over een goede inpassing. Ik durf de stelling wel aan dat de A4 Delft -Schiedam de mooiste weg van Nederland wordt. Dit besluit is de kroon op het werk van al diegenen die daar zo verschrikkelijk hard aan hebben gewerkt.” 

Meer weten over het project A4 Schiedam? Bezoek de website.