Officiële start van het Actorenoverleg

De Vlaamse Regering nam half maart de startbeslissing voor het project van de Noord-Zuid verbinding Limburg. Samen met de bevoegde ministers Ben Weyts en Joke Schauvlieghe ondertekenden zes Vlaamse parlementsleden de engagementsverklaring om dit belangrijke project voor Limburg te realiseren.
 
Deze mijlpaal betekende de start van de onderzoeksfase voor de Noord-Zuid Limburg, dat als Complex project werd aangeduid. In het kader daarvan zal op dinsdag 24 april het eerste Actorenoverleg plaatsvinden, voorgezeten door gouverneur Herman Reynders.

Het Actorenoverleg brengt alle betrokken partijen, instanties en organisaties samen. Zij zijn het klankbord van de organisatie tijdens het hele proces van de Noord-Zuid Limburg.

Download hier het persbericht
Download hier de presentatie