Engagementsverklaring Noord-Zuidverbinding Limburg

Ministers Joke Schauvlieghe en Ben Weyts hebben samen met zes Vlaamse parlementsleden een engagementsverklaring ondertekend in het kader van de Noord-Zuid Limburg. Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen benadrukken de ondertekenende ministers en parlementsleden de noodzaak van het zo snel mogelijk realiseren van de Limburgse Noord-Zuidverbinding en scharen zij zich achter de procedure complexe projecten. De ondertekenaars engageren zich ook om de resultaten van deze procedure te onderschrijven, zonder enige voorafnames. 

De engagementsverklaring werd opgemaakt vanuit de gemeenschappelijke wil en ambitie om dit belangrijke project te realiseren, om werk te maken van vlotter en veiliger verkeer, om de ontsluiting van de regio te verbeteren en om de leefbaarheid van de omgeving te versterken. Er is ook aandacht voor natuur, landschap, landbouw en extra economische kansen voor de regio.

Ondertekenaars:

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken; Joke Schauvlieghe, Vlaams minister van Omgeving; Vlaamse volksvertegenwoordigers Lies Jans, Jos Lantmeeters, Lode Ceyssens, Marino Keulen, Rob Beenders en Johan Daenen.