De Noord-Zuidverbinding: meer dan enkel noord-zuid

Studio NZL onderzocht in maart en april het verkeer op en rond de Limburgse Noord-Zuid (N74/N715). Er werd niet enkel gemeten, maar ook gekeken naar de herkomst en bestemming. De uitgebreide meetcampagne leverde enkele opmerkelijke resultaten op. Zo blijkt dat het zuidelijke deel van de N715 ter hoogte van Houthalen het zwaarst belaste segment is. Opvallend daarbij is het grote aandeel lokaal verkeer. In Houthalen-Helchteren loopt dat aandeel zelfs op tot 50%. Dit gedetailleerde mobiliteitsonderzoek is erg belangrijk voor Studio NZL, die samen met De Werkvennootschap en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en alle lokale belanghebbenden, op zoek gaat naar een duurzame oplossing voor de Noord-Zuid. Samen met de gezamenlijke Ambitienota vormt het een stevige basis om de komende maanden in nauw overleg met alle belanghebbenden mogelijke oplossingen verder te verkennen en onderzoeken.

In de periode van 8 maart tot 18 april zijn door tellussen op verschillende locaties in het studiegebied de intensiteiten van het verkeer gemeten. Op 26 maart en 2 april werd de meetcampagne uitgebreid met een herkomst-bestemmingsonderzoek. Er werden maar liefst 339.553 kentekens anoniem geregistreerd met behulp van 33 meetposten op en rond de Noord-Zuidverbinding.

We brachten niet alleen de intensiteit van de verkeersstromen in kaart maar ook de herkomst en de bestemming. Dat is belangrijk om te weten of het om lokaal of doorgaand verkeer gaat. Het onderzoek leert dat we vandaag eigenlijk nauwelijks kunnen spreken van de regionale Noord-Zuidverbinding. Slechts in 5% van de gevallen wordt de weg gebruikt voor verplaatsingen tussen omgeving Eindhoven en Hasselt. Eigenlijk zijn er drie systemen die grotendeels op zichzelf functioneren: het verkeer dat gebruik maakt van de N74 tussen Hasselt en Zonhoven, het verkeer in de omgeving en richting de snelweg in Houthalen-Helchteren met de zwaarst belaste wegsegmenten van de Noord-Zuid als gevolg, en tot slot het verkeer rond Pelt. Wat ook opvalt, is het aandeel lokaal verkeer op sommige plaatsen. In de omgeving van Houthalen-Helchteren wordt uit de vergelijking van verschillende meetpunten afgeleid dat een aanzienlijk aandeel (30-50%) van het verkeer lokaal is. Dat is een belangrijke vaststelling die we zeker in overweging moeten nemen als we straks gaan kijken naar de mogelijke oplossingen voor de Noord-Zuid.

Daarnaast toont de meetcampagne ook het belang van de oost-westrelaties in het studiegebied aan. Zo is het opvallend dat de N71 - Kempische as en de N73 (Peer - Hechtel - Leopoldsburg) zeer sterk oost-west functioneren en de N73 sterker samenhangt met Noord-Limburg dan met de omgeving van Houthalen-Helchteren. De N719 (Bree - Heusden-Zolder) heeft dan weer twee gezichten. De N719 - Kazernelaan verzamelt het verkeer en draineert dit voor een groot deel naar de Noord-Zuid richting E314. De N719 - Lillosteenweg daarentegen verdeelt het verkeer eerder en leidt een beperkt aandeel verkeer naar de Noord-Zuid richting Pelt.

In de meetcampagne is ook het bedrijventerrein Centrum‑Zuid aan bod gekomen waarbij kan gesteld worden dat het verkeer van en naar Centrum‑Zuid sterk op de E314 gericht is en er op per dag ongeveer 6.000 voertuigen aan Centrum Zuid kunnen gelinkt worden (waarvan ca. 20 % vrachtverkeer).

Dit gedetailleerde mobiliteitsonderzoek is erg belangrijk om de volgende stappen te kunnen zetten naar een duurzame oplossing voor de Noord-Zuid. Op 26 september volgt er een nieuw dialoogmoment met de organisaties, inwoners en overheidsinstanties in Houthalen-Helchteren. Meer weten? Bekijk de agenda.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten