ENQUÊTE: wat vind jij belangrijk?

In april 2019 werden tijdens de eerste cocreatieweek een gezamenlijke missie en 9 ambities opgesteld samen met de belanghebbenden. Tijdens de participatiemomenten van cocreatieweek 2 in september 2019 legden de ontwerpers je de concrete bouwstenen en voorstellen voor die moeten leiden naar een oplossing. Bekijk de video hieronder en kom meer te weten over de bouwstenen van het project.

Klik op de video om te bekijken.

In de cocreatieweek konden inwoners, bedrijven, organisaties en diverse overheden die bouwstenen tegen mekaar afwegen en combineren. Zo kwamen we tot vier toekomstbeelden. Studio NZL gaat deze toekomstbeelden nu herwerken naar gedragen alternatieven. Begin 2020 moet duidelijk zijn welke alternatieven in detail onderzocht zullen worden.

Ondertussen kan elke Noord-Zuidbewoner en -gebruiker zelf ook nog meedenken. Hoe wordt de Grote Baan ingericht? Is er ruimte voor een tram? Waar komen fietsverbindingen? En wat met wonen, werken, natuur en open ruimte? Laat ons weten wat jij vindt door onze online enquête in te vullen. Dat kan nog tot eind oktober.