Start grote verkeerstelling op en rond de Noord-Zuid Limburg

Vanaf de tweede helft van de maand maart zullen er verkeerstellingen uitgevoerd worden in de omgeving van de N74 tussen Hasselt en Noord-Limburg. Zowel de intensiteit van de verkeersstromen als de herkomst en bestemming van het verkeer worden in kaart gebracht. Het is de eerste keer dat de tellingen zo gedetailleerd zullen zijn. En dat is nodig om de verschillende mogelijke alternatieven uit te tekenen voor de Noord-Zuidverbinding.

Gedetailleerd onderzoek

De tellingen zullen in opdracht van De Werkvennootschap uitgevoerd worden in de maanden maart en april. Daarbij brengen we niet alleen de intensiteit van de verkeersstromen in kaart, maar gaan we ook na waar het verkeer vandaan komt en waar het naartoe gaat. Dat is belangrijk om te weten of het om lokaal of doorgaand verkeer gaat.

We gaan meten op de N74, maar ook op de verschillende verkeersassen in de buurt. We gebruiken op heel wat plaatsen tellussen en er zullen ook camera's komen die de kentekens screenen. Dat is nodig om de herkomst en de bestemming van de voertuigen te bepalen. In april zijn de eerste resultaten gekend.

Belangrijk voor keuze mogelijke alternatieven Noord-Zuid

De tellingen zijn onderdeel van het ruimere onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de Noord-Zuidverbinding. Bij dit onderzoek betrekken we ook de verschillende belanghebbenden en omwonenden.

Het is al enkele jaren geleden dat er verkeerstellingen gebeurden op de N74 en het is ook de eerste keer dat de tellingen zo gedetailleerd zullen zijn. Dat is nodig om de verschillende mogelijke alternatieven uit te tekenen.