Gezamelijke ambities als kompas voor mogelijke oplossingen

Gezamelijke ambities als kompas voor mogelijke oplossingen

Op donderdag 27 juni werd de definitieve Ambitienota voorgesteld aan de ambtelijke stuurgroep en het politiek overleg. De nota, die volgt uit onderzoek en gesprekken met de uitgebreide groep van belanghebbenden, bevat negen ambities. En die gaan over meer dan de Grote Baan alleen: ook voor thema’s als wonen en werken, landschap en recreatie, en duurzame mobiliteit werden ambities geformuleerd.

Lees verder >

73% van de verplaatsingen in Limburg gebeurt met de wagen

73% van de verplaatsingen in Limburg gebeurt met de wagen

Het Instituut voor Mobiliteit of IMOB van de UHasselt bestudeerde het verplaatsingsgedrag van Vlamingen, en meer specifiek van Limburgers. De 1791 Limburgse respondenten moesten aangeven wanneer, waarom, van waar, naar waar, waarmee, hoelang en hoe ver ze zich verplaatsen. De analyses uit deze studie geven het onderzoeksteam van Noord-Zuid Limburg een beter beeld van het verplaatsingsgedrag van de Limburger.

Lees verder >

Eerste cocreatieweek van 1 tot 5 april

Eerste cocreatieweek van 1 tot 5 april

In de eerste week van april organiseren het Departement Omgeving, De Werkvennootschap en Studio NZL de eerste cocreatieweek voor het complex project Noord-Zuid Limburg. In die week gaat het projectteam het gesprek aan met experten en belangengroepen, maar ook met bedrijven in de ruime regio, omwonenden en gebruikers van de Noord-Zuidverbinding. Open communicatie en participatie staan daarbij centraal.

Lees verder >

Start grote verkeerstelling op en rond de Noord-Zuid Limburg (N74)

Start grote verkeerstelling op en rond de Noord-Zuid Limburg (N74)

Vanaf de tweede helft van de maand maart zullen er verkeerstellingen uitgevoerd worden in de omgeving van de N74 tussen Hasselt en Noord-Limburg. Zowel de intensiteit van de verkeersstromen als de herkomst en bestemming van het verkeer worden in kaart gebracht. De tellingen zijn nodig om de verschillende mogelijke alternatieven uit te tekenen voor de Noord-Zuidverbinding.

Lees verder >

'Studio NZL’ start eerste werksessies op voor Noord-Zuid

'Studio NZL’ start eerste werksessies op voor Noord-Zuid

Op 6 november stelde De Werkvennootschap het consortium ‘Studio NZL’ voor, dat de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk zal uitvoeren voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, ontwerpbureaus Maat-ontwerpers en 51N4E, LDR, onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten.  

Lees verder >