Samenwerken aan een betere leefbaarheid,
meer verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van Noord-Limburg.

De verkeerssituatie aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vraagt om een duurzame oplossing. Voor iedereen die er nu dagelijks in de file staat, voor bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid én voor wie langs de Grote Baan woont. We willen open communiceren, met de verschillende stakeholders en alle kansen geven aan participatie. Op die manier werken we samen aan een gedragen oplossing voor een van de belangrijkste mobiliteitsprojecten in Limburg.

LEEFBARE WOONKERNEN

De verkeersdruk op het centrum van Houthalen en Helchteren moet dalen. Zo krijgen de woonkernen terug ruimte en lucht.

DUURZAME OPLOSSING

De oplossing moet rekening houden met toekomstige verkeersevoluties en tegelijkertijd ook de natuur in de regio in stand houden.

BEREIKBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

Een betere ontsluiting voor de Noord-Limburgse regio en een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. De verkeersveiligheid voor alle weggebruikers gaat daarbij omhoog. 


Jouw mening telt!

Twaalf bouwstenen moeten leiden naar de oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding. En daarover moeten nu een aantal keuzes gemaakt worden. Hoe wordt de Grote Baan ingericht? Is er ruimte voor een tram? Waar komen fietsverbindingen? En wat met wonen, werken, natuur en open ruimte? Vul de online enquête in en laat ons weten wat jij vindt! Meer info.


Nieuws


Agenda