Gezamelijke ambities als kompas voor mogelijke oplossingen

Op donderdag 27 juni werd de definitieve Ambitienota voorgesteld aan de ambtelijke stuurgroep en het politiek overleg. De nota, die volgt uit onderzoek en gesprekken met de uitgebreide groep van belanghebbenden, bevat één missie en negen ambities. En die gaan over meer dan de Grote Baan alleen: ook voor thema’s als wonen en werken, landschap en recreatie, en duurzame mobiliteit werden ambities geformuleerd. Ze dienen als kompas en toetsingskader voor het verdere verloop van het project.

De Ambitienota vormt een stevige basis om samen met alle belanghebbenden mogelijke oplossingen verder te onderzoeken. De Vlaamse overheid pakt dit project op een zeer participatieve manier aan. De laatste maanden werd dan ook hard samengewerkt met alle belanghebbenden en het brede publiek. Met hen werd gezocht naar gedragen ambities voor de hele regio. Dat leverde een breed gedragen ‘Ambitienota’ op. De ambitienota bevat een missie en negen ambities. Die gaan over een duurzame mobiliteit, maar even goed over de kernversterking van o.a. Houthalen-Helchteren en landschappelijke elementen zoals natuur, water, recreatie en landbouw. De ambities vormen het kompas dat het project vanaf nu zijn richting zal geven.

Provinciegouverneur Herman Reynders is procesbegeleider van het project en reageert tevreden: “Deze ambities zijn samen geformuleerd, verfijnd en aangevuld. Het is essentieel dat iedereen zich kan vinden in die missie en negen ambities. Om samen verder te geraken, moeten we goed weten waarheen. En net dat staat in deze ambitienota.” In een volgende stap worden de ambities en alle onderzoeken vertaald naar integrale toekomstbeelden. Op 26 september volgt er een nieuw dialoogmoment met de organisaties, inwoners en overheidsinstanties in Houthalen-Helchteren.

Je kan de ambitienota hier integraal consulteren.