Gezamenlijke ambities voor Noord-Zuid Limburg voorgesteld

Sinds november werken Studio NZL, De Werkvennootschap en Departement Omgeving samen met alle belanghebbenden aan een oplossing voor Noord-Zuid Limburg. Al de hele week is in Houthalen-Helchteren druk gewerkt rond alles wat met die Noord-Zuid te maken heeft. Op donderdagavond, tijdens deze ‘cocreatieweek’, werd het resultaat van de brede samenwerking en het eerste onderzoek gepresenteerd in de vorm van gezamenlijke ambities. Wil je graag zien hoe dat eraan toeging? Bekijk dan de aftermovie onderaan dit nieuwsbericht.

Kompas voor oplossing Noord-Zuid Limburg

De gezamenlijke ambities zijn een eerste verfijning van de doelstellingen en randvoorwaarden die opgenomen werden in de startbeslissing van de Vlaamse Regering op 16 maart 2018. Ze volgen uit onderzoek en gesprekken met de uitgebreide groep van ambtelijke actoren en lokale experten. Het gaat dus om ‘gezamenlijke’ ambities. Ze dienen als kompas en toetsingskader voor het verdere verloop van het project.

Cocreatieweek: een hele week Noord-Zuid

Tijdens de cocreatieweek werden de ambities samen met alle belanghebbenden bijgeschaafd. De hele week gingen de onderzoekers, ontwerpers en ingenieurs van Studio NZL aan de slag met een brede groep belanghebbenden. Zo stonden er sessies op het programma met scholieren, senioren, bedrijven en politici. Ook de deelnemers aan de maandelijkse werksessies over de Noord-Zuid kwamen tijdens deze week terug samen.

Meer dan mobiliteit

Hoewel de oorspronkelijk aanleiding van het complex project Noord-Zuid Limburg het aanslepend mobiliteitsprobleem op de Grote Baan betreft, gaan de ambities over meer dan de Grote Baan alleen. Ook andere mobiliteitsthema's zijn opgenomen: een betrouwbaar regionaal openbaar vervoerssysteem als onderdeel van een duurzame modal shift, innovatieve mobiliteit, een hoogwaardig (voor)stedelijk fietsnetwerk, combitransport via het spoor, kanaal en de weg. Naast mobiliteit behandelen de ambities ook andere thema's zoals wonen en werken, landschap en recreatie. Zo wordt de ambitie uitgesproken om natuur in stand te houden en beter met elkaar te verbinden, wordt er gekeken naar toekomstmogelijkheden voor de oude industrieterreinen, een betere leefomgeving en de kernversterking van Houthalen-Helchteren.