Het verhaal van Stef Vanhoof

STEF VANHOOF

BEWONER GROTE BAAN IN EEN HALFOPEN NIEUWBOUWWONING

“Aan elk huis scheelt er iets, en wij hebben de Noord-Zuidverbinding.”

 

Stef woont samen met zijn vrouw Lisa in een halfopen nieuwbouwwoning langs de Grote Baan, ter hoogte van Molenheide in Helchteren. Stef werkt in Heusden-Zolder, Lisa in Hasselt.

Stef en Lisa zijn afkomstig uit Lommel en kochten drie jaar geleden een nieuwbouwwoning ter hoogte van Molenheide. Ze wonen er graag. Stef fietst door het bos naar zijn werk in Heusden-Zolder en Lisa neemt de bus Hasselt aan de bushalte die op 20m van de deur ligt. Ze zochten een woning ‘tussenin’. Ze kwamen initieel kijken naar de woning met het gedacht: “we gaan de woning toch niet kopen, want ze is gelegen langs een drukke baan.” Het geluid van de baan bleek minder sterk als gedacht.

Ze kochten het huis met het oog op de toenmalige plannen dat de Noord-Zuidverbinding zou worden aangelegd. “Als de weg er komt wonen wij op de ideale plaats, maar het komt niet,” zegt Stef. Hij begrijpt de protesten van de groene beweging en hecht zelf ook veel belang aan de natuur, maar benadrukt dat de huidige situatie ook niet groen is. Hij vreest dat het stilstaande verkeer maakt dat de omgeving erg ongezond is om te leven.

Stef en Lisa hebben zowel het auto-, vracht- als fietsverkeer in de drie jaar tijd dat ze er wonen enorm zien toenemen. Lisa overweegt daarom nu ook de elektrische fiets te nemen, dat bleek bij een test sneller te zijn dan de bus die in de huidige situatie 40min. doet over het het stuk waar de baan naar een één rijvak gaat. Voor fietsers is de baan echter gevaarlijk, vindt Stef, zeker op het punt waar zij wonen en de weg te smal is voor vrachtwagens en bussen.

Het verhaal van Rudi Zwerts

RUDI ZWERTS

BEWONER LANGS DE GROTE BAAN IN EEN OPEN BEBOUWING

“Overal dichtbij”

 

Rudi woont samen met zijn vrouw in een open bebouwing ter hoogte van de Kiewitwijk in Helchteren. 

Het duo is gepensioneerd en woont al 12 jaar samen langs de Grote Baan. Rudi’s echtgenote is opgegroeid in het naburige, ouderlijke huis en woont dus al heel haar leven langs de baan. Zij wonen er graag en hebben geen last van het geluid, dat zijn ze gewoon. Ze vinden het ook aangenaam om overal zo kort bij te wonen: de autostrade, de grens met Nederland, …

Om de baan op te rijden moeten ze wel vaak lang wachten. Enkel als het niet druk is, want als het druk is stoppen de auto’s gemakkelijker om hen ertussen te laten.

De situatie voor de fietsers op het kruispunt waar ze wonen vinden ze erg gevaarlijk. Het fietspad komt op dat punt op de Grote Baan uit en dus moeten fietsers oversteken. Groepen van gepensioneerde fietsers hebben een seingever bij die, naar hun zeggen, onbezonnen het verkeer tot stilstand brengt. Zeker naar het zwaardere verkeer toe, dat niet zo rap kan stoppen vinden ze dit levensgevaarlijk en het koppel kaartte dit ook al aan in meerdere mails naar de burgemeester, zonder gevolg. Het fietspad aan Molenheide laten uitkomen, waar fietsers in twee keer de baan kunnen oversteken, zou volgens hen al een stuk van het probleem oplossen.

Rudi en zijn vrouw verhuizen binnenkort naar een appartement het centrum om gemakkelijker een tas koffie te gaan drinken of een terrasje te gaan doen.

Het verhaal van Danny Vanrusselt

DANNY VANRUSSELT

BEWONER LANGS DE GROTE BAAN IN EEN APPARTEMENT

“Fijn stof op het meubilair”

 

Danny is geboren en getogen in Helchteren en woont sinds 11 jaar samen met zijn vrouw in een appartement aan de Grote Baan in Helchteren.

Hij woont heel graag op deze plek enkel de drukte en dan vooral het lawaai dat de baan met zich meebrengt vindt hij vervelend alsook het fijnstof dat er op het meubilair achter blijft.

Danny hoopt dat de omleidingsweg er komt maar heeft daar geen vertrouwen in omdat de kwestie al zo lang op tafel ligt. Hij vermoedt een politiek spel dat de beslissing tegenhoudt. Een ondertunneling vindt hij geen goed want Danny vreest dat dat de huizen rondom zal aantasten.

Het verhaal van Carlo Dilissen

CARLO DILISSEN

CEO DILISSEN LOGISTICS
VOORZITTER VAN INDUSTRIEGROEP OVERPELT

“Meer overheidssteun voor alternatief goederentransport”

Carlo Dilissen is CEO van het transportbedrijf Dilissen Logistics en komt dagelijks in contact met de Noord-Zuidverbinding.

De N74 wordt door Dilissen Logistics hoofdzakelijk gebruikt voor transport richting Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Italië, etc en de firma Echo in Houthalen. Het transport richting Antwerpen verloopt via de N71 richting Geel. Richting Noord-Duitsland verloopt het transport via Eindhoven om zo via Venlo de grens over te steken. “Alternatieve routes betekenen op dit moment een te grote omweg en zijn daardoor economisch onverantwoord”, zegt Carlo.

Het bedrijf heeft een spooraansluiting voor de deur en wil in de toekomst de spoorverbinding maximaal benutten richting de haven van Antwerpen, om op die manier het fileprobleem en de CO2-uitstoot te reduceren. Op dit moment is de kost te hoog ten opzichte van het wegtransport. Carlo hoopt op een hogere tussenkomst van Europa of de federale overheid om dat transport op korte termijn aantrekkelijker te maken. Ook transport over water is op termijn een duurzaam alternatief voor het bedrijf. Echter, op dit moment is de sluis van het kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van de Blauwe Kei te klein. Op termijn dient hiervoor een nieuwe sluis gebouwd te worden.

Voor Carlo is het milieu belangrijk, toch zullen er keuzes gemaakt moeten maken. Files en CO2-uitstoot zijn ook niet milieuvriendelijk. Carlo is eerder voorstander om een aantal bomen te kappen zodat een vlotte doorstroming van het verkeer ontstaat.

Het verhaal van Fons Vangeneugden

FONS VANGENEUGDEN

GEBOREN EN GETOGEN HOUTHALENAAR
LID VAN DE HEEMKRING DE KLONKVIOOL

“Noord-Zuid van vroeger tot nu”

Fons is geboren en getogen Houthalenaar en lid van de Heemkring de Klonkviool. De Heemkring bracht vorig jaar het boek “De Noord-Zuidkeuze in Houthalen-Helchteren (1971-2018)” uit waar Fons als inwoner en oud-geschiedenisleerkracht intensief aan meewerkte.

Het boek bekijkt de geschiedenis van de problematiek van de verbinding die al sinds ‘71 gaande is. De Heemkring stelt zich neutraal ten opzichte van de verschillende meningen. Fons hoopt dat er eindelijk een gedragen oplossing komt nu de gemeenteraad beslist heeft met een schone lei te starten en unaniem een nieuwe studie te steunen die alle opties opnieuw bekijkt.

Hij benadrukt dat er vandaag, onder andere dankzij nieuwe technieken, misschien terug opties open liggen die 50 jaar geleden nog niet haalbaar waren.

Het verhaal van Marcella Gielis

MARCELLA GIELIS

GEBOREN EN GETOGEN LANGS DE KEMPISCHE STEENWEG, HASSELT

“Spelen op de Kempische Steenweg”

Marcella groeide op in het ouderlijk huis, gelegen naast haar eigen woning langs de Kempische Steenweg. Ze vertelt hoe ze vroeger met de fiets of met de tram naar school ging in het centrum van Hasselt. Als kind kon ze op straat kon spelen omdat er nog geen verkeer was.

Nu vindt Marcella de baan erg druk en gevaarlijk, vooral voor de schoolgaande jeugd. Vandaag, op 79-jarige leeftijd, gebruikt ze de baan nog één keer per week om naar de kapper te gaan iets verder aan de overkant van de steenweg. Dat vindt ze steeds gevaarlijk. Er wordt hard gereden daarom vindt ze vele verkeerslichten een goede zaak.

Zelf heeft ze weinig last van de baan. Doordat ze al haar hele leven langs de baan woont, is ze meegegroeid met het toenemende verkeer.

Het verhaal van Paul Hemelaer

PAUL HEMELAER

INWONER VAN ZONHOVEN

“Minder verkeerslichten, vlotter verkeer”

Paul is 88 jaar en afkomstig van Hasselt, maar woont nu al sinds 1972 in Zonhoven. Hij gebruikt de baan bijna dagelijks om zijn familie in Hasselt, zijn vrouw in het plaatselijke rusthuis “Het Dorpvelt” of vrienden in Neerpelt te bezoeken. Paul neemt daarvoor de fiets of de auto.

Het stoort Paul dat het verkeer opstopt op bepaalde punten en wijt dit aan de vele verkeerslichten die een vlotte doorstroming van het verkeer belemmeren. Hij vindt niet dat er teveel verkeer is, enkel dat het vlotter moet kunnen doorrijden. Rond het centrum gaan of een overbrugging zouden volgens Paul goede oplossingen zijn.

Het verhaal van Eddy Peusens

EDDY PEUSENS

EIGENAAR SKODA GARAGE ‘PEUSENS’, HASSELT

“Commercieel positief”

Eddy woonde 33 jaar langs de Kempische Steenweg en heeft er sinds 25 jaar zijn Skoda garage “Peusens”. 5 jaar geleden verhuisde hij 500 meter verderop.

Eddy kent de steenweg heel goed en is heel blij met de verbinding. Hij ervaart de verbinding als commercieel positief voor zijn garage. Sinds de verbouwing van de Philipsbrug loopt het verkeer volgens hem nog vlotter. Voor Eddy zijn er geen verbeterpunten, hij vindt het prima zoals het is nu.

Het verhaal van Willy Miermans

WILLY MIERMANS

SOCIOLOOG
GESPECIALISEERD IN MOBILITEIT EN STADSVERNIEUWING

“Verkeer en ruimte in één beweging”

Professor Willy Miermans is in zijn job bezig met verkeer, mobiliteit, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing etc. Als Maaslander en professor volgt hij de ontwikkelingen van de verbindingswegen, waaronder de Noord-Zuidverbinding, al decennia lang.

Volgens Willy moeten we afstappen van een “volgend beleid” denken. Dat beleid stamt uit de jaren ‘60 waar men ervan uitgaat dat men bij meer auto’s meer infrastructuur moeten bouwen. Zo is het noodzakelijk om verkeer en ruimte in één beweging te bekijken, maar ook om de verbinding in de volledige stadsontwikkeling van Hasselt te betrekken. Het aanpassingsbeleid moet breder gezien worden dan de verbinding alleen, stelt Miermans.

De steenwegen moeten opnieuw de functie van verbindingsweg krijgen in plaats van de historische gegroeide centrumfunctie die ze vandaag vervullen. Wonen zou volgens Miermans zoveel mogelijk onttrokken moeten worden van de verbinding. Men moet opnieuw zorgen voor een vlotte doorgang door middel van homogene snelheden, minder kruispunten, slimme lichten, een efficiënt en duurzaam openbaar vervoersplan met een snelle tramverbinding en betere fietsinfrastructuren.

Volgens de professor zijn noch omleidingswegen, noch tunnels goede oplossingen. Men kan perfect een duurzame verbinding aanleggen op het bestaande tracé.

Het verhaal van Tim Claessens

TIM CLAESSENS

JEUGDWELZIJNSWERK MEULENBERG

“Onleefbaarder dan gedacht”

Tim is geen rechtstreekse bewoner van de baan, maar vermits zijn achtertuin grenst aan de baan voelt het voor hem wel zo aan. Hij gebruikt de baan meermaals per dag met de auto, de fiets of te voet en woont tussen twee kruispunten waar geen oversteekplaats is.

Tim kocht het huis een paar jaar geleden, maar vindt het leven naast de baan bij nader inzien toch minder leefbaar dan aanvankelijk gedacht. Er is veel lawaai. In de tuin zitten en praten gaat niet. Hij maakt zich zorgen over de luchtvervuiling voor zichzelf en zijn zoon. Ook koos hij speciaal een school voor zijn zoon aan dezelfde kant van de weg als zijn woonst om de gevaarlijke oversteek te vermijden. Voor het buurthuis is de impact niet zo groot, al is hij wel 20 minuten onderweg om kinderen aan de andere kant van de baan op te pikken voor huiswerkbegeleiding.

Tim vindt het langsparkeren naast de baan levensgevaarlijk, het kruispunt aan de McDonalds niet overzichtelijk, de muur van vrachtwagens langs de baan deprimerend en verder hekelt hij de flessenhals in Helchteren en het slechte onderhoud van de baan met de povere lapmiddelen. De baan is voor hem een vreemd voorwerp in de omgeving.

Tim merkt dat de Noord-Zuidverbinding vooral leeft bij de oudere mensen. De oudere generatie gelooft niet meer in een oplossing. De jongeren daarentegen zijn er niet echt mee bezig. Hij heeft de indruk dat ze het gewoon zijn zoals het nu is.

Een mogelijke oplossing ziet Tim in een volledige aanpassing van de inrichting van de baan zodat ook het langsparkeren vervalt. De ring rond Eindhoven vindt Tim een goed voorbeeldproject. Die ring werkt volgens hem goed omdat elk kruispunt conflictvrij is, men rijdt onder de weg door.

Het verhaal van Rudi Troosters

RUDI TROOSTERS

MEDEWERKER BIJ ‘DE COENE PRODUCTS’, EUROPARK

“20 jaar ervaring”

Rudi rijdt al 20 jaar elke werkdag van Hasselt naar Houthalen-Helchteren en noemt de baan een ramp. Het is er veel te druk.

Rudi zag de weg in 20 jaar veel drukker worden. De baan is voor veel gebruikers een noodzakelijke verbinding zonder een alternatief zoals bijvoorbeeld een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Volgens Rudi is er ook veel sluipverkeer. Zelf probeert hij dat zoveel mogelijk te vermijden.

De voorsorteerstrook aan het kruispunt waar hij af moet om te gaan werken werd een aantal jaren geleden verlengd, maar dat effect was van korte duur. De lichten aan datzelfde kruispunt zijn immers slecht afgesteld, vindt Rudi. Het verkeer op de Grote Baan heeft langer groen dan de zijstraten en dat zorgt voor problemen.

Rudi merkt op dat de baan veel zwaar verkeer te slikken krijgt. Voor De Coene Products is er geen probleem met vrachtverkeer, het is een administratief kantoor. Het bedrijf heeft weinig last van de baan en ziet voordeel in de locatie omwille van de parkeergelegenheid en de nabijheid van alles.

Rudi zou de verbinding graag doorgetrokken zien.

Het verhaal van Marleen Huysmans

MARLEEN HUYSMANS

BACKOFFICE VERKOOP TRUCK TRADING LIMBURG OP CENTRUM-ZUID, HOUTHALEN-HELCHTEREN

“Geen alternatief voor vrachtwagens”

 

Marleen werkt voor Truck Trading Limburg op het industrieterrein Centrum-Zuid, in een zijstraat van de Grote Baan.

Marleen heeft in haar job voor DAF Truck Trading Limburg  dagelijks met de Noord-Zuidverbinding te maken als ze chauffeurs de baan opstuurt naar Peer, Overpelt, hun fabriek in Eindhoven…  Het is volgens haar een hele vlotte verbinding vanaf het punt waar je 120 km per uur mag rijden. Daarvoor, van aan het industrieterrein tot aan dat punt gaat het moeizaam.

Marleen zegt te beseffen dat hun vrachtwagens het vlotte verkeer bemoeilijken maar zegt ook dat er geen alternatieve route is voor vrachtwagens om naar het noorden te rijden. Het doortrekken van de baan van Hasselt tot Eindhoven zou een hele verbetering zijn.

Het industrieterrein heeft op dit moment een afrit vanaf de autostrade maar geen oprit om de autostrade weer op te rijden waardoor dat verkeer ook via de Noord-Zuidverbinding terug de autostrade op moet, dit vindt Marleen ook een verbeterpunt. Er was, volgens Marleen, ooit sprake van een rotonde aan het kruispunt van de McDonalds. Of dat beter zou zijn betwijfelt Marleen omdat er zoveel verkeer langs moet.  

Het verhaal van Dennis Luyckx

DENNIS LUYCKX

ACCOUNTMANAGER TRUCK TRADING LIMBURG OP CENTRUM-ZUID, HOUTHALEN-HELCHTEREN

“Meer geduld, minder gsm’en”

 

Dennis woont in Turnhout en komt dagelijks naar Truck Trading Limburg op het industrieterrein Centrum-Zuid, naast de Grote Baan,  gereden.

Dennis vindt het een goede baan en heeft niet zoveel last van de drukte, want hij rijdt meestal buiten de spitsuren. Als het toch druk is vertrouwt hij op Waze die hem de weg binnendoor wijst.

Mensen mogen ook best wel wat meer geduld hebben, vindt Dennis. “En het zou helpen mochten de bestuurders niet met hun gsm bezig zijn maar op de weg letten, want dat zorgt voor frustraties,” merkt hij op.

De snelheid werd recent aangepast van 90 km/uur naar 70 km/uur, dat vindt Dennis positief voor de uitstoot.

Het verhaal van Wim Leurs

Wim Leurs

Medewerker Circus JoJo, Hasselt

“Zo druk dat voorbijgangers geen tijd hebben om de winkel te zien liggen.”

Wim is een medewerker van Circus Jojo, een speciaalzaak in circusmateriaal, gelegen aan de Kempische Steenweg op het gelijkvloers van een gesloten bebouwing.

Persoonlijk vindt Wim de verbinding erg praktisch. Zo brengt de baan hem op een efficiënte manier van punt a naar punt b. Hij gebruikt de baan vooral voor woon-werkverkeer.

Vanuit het standpunt van de winkel ervaart Wim de drukke baan eerder als een nadeel. Volgens hem is het zelfs zo druk dat de voorbijgangers nauwelijks tijd hebben om te kunnen stoppen of om rond te kijken. Zo weten veel mensen ook niet dat zijn winkel er ligt.

Meer mensen op de fiets krijgen, kan, volgens Wim, de leefbaarheid van de verbinding ten goede komen. Maar dan wel veilig, want nu mogen fietsers en elektrische fietsers hier in twee richtingen langs dezelfde kant van de baan rijden, dat vindt Wim gevaarlijk. Hij merkt ook op dat er, sinds de komst van de elektrische fiets, meer ongevallen met fietsers gebeuren omdat de fietsers dubbel zo snel rijden.

Het verhaal van Christel Snoeckx

Christel Snoeckx

Zaakvoerster van Meral Gordijnen, Hasselt

“Communicatie, al is het maar met een klein gebaar.”

 

Christel is zaakvoerster van Gordijnen Meral, een zaak gespecialiseerd in raamdecoratie, gelegen aan de Kempische Steenweg op het gelijkvloers van een gesloten bebouwing.  

Voor Christel staat de steenweg gelijk aan haar inkomsten. Ze vindt het belangrijk om haar klanten goed te ontvangen. De mogelijkheid tot parkeren langs de baan vindt ze dan ook heel positief.

Christel vindt dat de verkeersdrukte van de baan best meevalt.  

Ze vindt verkeerslichten op regelmatige afstand van elkaar heel nuttig. In rotondes gelooft ze daarentegen niet zo zeer. Want bij verkeerslichten wachten alle weggebruikers, naar haar inzicht, keurig hun beurt af. Bij rotondes verloopt dat volgens haar niet altijd even gestructureerd. Zo geeft ze als voorbeeld dat fietsers of voetgangers soms wat te enthousiast hun voorrang nemen, terwijl ze kunnen aangereden worden door een automobilist die met zijn of haar gsm bezig is.

Ze meent dat oudere mensen weten dat ze moeten uitkijken voor gevaar, jongeren daarentegen denken vaak dat ze door een helm te dragen veilig zijn. Communicatie in het verkeer vindt Christel zeer belangrijk, al is het maar met een klein gebaar.

Het verhaal van Sebastien Gonissen

Sebastien Gonissen

Eigenaar van Winfera, Hasselt

“Vrachtwagens en landbouwvoertuigen weren tijdens de spits.”

 

Sebastien is eigenaar van Winfera Hasselt, een zaak gespecialiseerd in ramen en deuren, gelegen aan de Kempische Steenweg op het gelijkvloers van een gesloten bebouwing.

Sebastien gebruikt de Noord-Zuidverbinding persoonlijk heel beperkt. Binnen het bedrijf worden er wel regelmatig afspraken gemaakt in het noorden van Limburg. Die afspraken worden zo min mogelijk in de ochtend ingepland omdat het verkeer dan erg druk is. Volgens Sebastien zou die drukte kunnen afnemen met beter openbaar vervoer en het weren van vrachtwagens en landbouwvoertuigen tijdens de spitsuren.

Het verhaal van Peggy Rediers

Peggy Rediers

Verantwoordelijke apotheek Multipharma, Hasselt

Trager rijden verdient een bloemetje

 

Peggy is verantwoordelijke van apotheek Multipharma. Deze apotheek, gelegen op het gelijkvloers van een open hoekpand, bevindt zich op het kruispunt van de Kempische Steenweg en de Banneuxstraat.

Peggy gebruikt de baan vooral ‘s avond wanneer ze van haar werk terug naar huis rijdt. ‘s ochtends rijdt ze binnendoor via Kuringen.

Klanten van de apotheek komen vooral uit de buurt. Haar lokale handel heeft slechts beperkt cliënteel als gevolg van passage op de baan.

Peggy heeft weet van actiegroep ‘Struikelpunt’, die de verkeersdrukte en (on)veiligheid rond het kruispunt Kempische Steenweg - Paalsteenstraat - Banneuxstraat onder de aandacht brengt. Autobestuurders die trager dan de snelheidslimiet rijden krijgen een attentie van de lokale handelszaken zoals een bloemetje van de bloemist of een staaltje cosmetica van de apotheker.

Het verhaal van de medewerkster bij bakkerij 'Maris'

Medewerkster bakkerij Maris, Hasselt

De tunnel, de oplossing

 

De verkoopster werkt bij bakkerij Maris. De winkel, gelegen op het gelijkvloers van een gesloten bebouwing, bevindt zich in Kiewit ter hoogte van het kruispunt van de Kempische Steenweg met de Vijverstraat.

Ze gebruikt de baan vooral voor woon-werkverkeer. Vroeger woonde ze in Helchteren waar het altijd ontzettend druk is in de ochtend. Nu woont ze in Zonhoven, niet ver meer van haar de bakkerij, en valt de drukte heel goed mee.

Ze vindt een tunnel onder de N74 een goed idee, “maar de politiek moet eindelijk de knoop eens doorhakken”, vindt ze.