Het verhaal van Koen De Haes

Koen De Haes

Bewoner

Onleefbare situatie

Koen kocht in 2008 een halfopen woonst langs de Grote Baan met het oog op de toen goedgekeurde plannen voor de aansluiting van de Noord-Zuidverbinding. Hij betreurt dat er jaren later niets van dat dossier in huis kwam en hij lijdt onder de geluidsoverlast en vervuiling. 

Rond 2014 kreeg Koen te maken met een onteigeningsdossier. Dat kwam er in een beslissing om een aantal noodzakelijke ingrepen te doen naar aanleiding van het uitblijven van de omleidingsweg zoals bijvoorbeeld de aanleg van een rondpunt en het doortrekken van de twee rijvakken ter hoogte van Helchteren. Daardoor zou Koen van 100m² grond onteigend worden. De baan zou dichter bij Koen’s huis komen te liggen en daardoor zou zijn woonsituatie naar eigen zeggen onleefbaar worden. Koen gaf aan de onteigeningsambtenaar aan dit niet te zien zitten en daarom een volledige onteigening te wensen. Dit scheen niet te kunnen en dus procedeerde Koen voor de Raad van State. Hij wacht nu de uitspraak af.

Koen ziet zelf enkele oplossingen zoals het omleiden van het verkeer via de Peerse Dijk of Helchteren Centrum of het rondpunt 50 meter richting centrum Helchteren opschuiven. Daar ligt enkel grond, geen huizen.

Het verhaal van Luc Mandiau

Luc Mandiau

Wijkagent Hechtel - Eksel

Noord - Zuidproblemen

Luc woont in Hechtel-Eksel, in een wijk die grenst aan de Noord-Zuid verbinding. Dankzij een verhoging tussen de wijk en baan, is er geen geluidsoverlast en doorgaand verkeer. Hij heeft dus niet veel last van de verbinding. 

Als wijkagent krijgt Luc wel eens te maken met interventies gerelateerd aan de Noord-Zuidverbinding zoals  ladingverlies, aangereden dieren, ongevallen, spookrijders… Al komen deze oproepen doorgaans binnen bij de interventieploegen en niet in het wijkkantoor. 

Als lokale bewoner en wijkagent bemerkt Luc vooral de opstoppingen tijdens spitsuren, de stroeve doorstroming, overtredingen op snelheid en meldingen van verkeersagressie. Toch ziet Luc ook de positieve kant van de verbinding waarmee je, buiten de spitsuren, toch snel van A naar B geraakt.

Het verhaal van taxichauffeur

Taxichauffeur

Valkenswaard - Neerpelt

Ontlasting van Valkenswaard

Deze taxichauffeur werkt voor een maatschappij uit Valkenswaard en woont aan de doorgaande weg door Valkenswaard. Als bewoner heeft hij erg veel last van fijn stof, geluid en vuil. Daardoor is op zijn balkon zitten niet aangenaam.  Op drukke momenten houdt de stroom van overstekende voetgangers het verkeer op. 

Hij vindt de Noord-Zuidverbinding de snelste en kortste weg richting bijvoorbeeld Lommel. Enkel tijdens de spitsuren is de baan te vermijden en gebruikt hij sluipwegen.

Hij kijkt uit naar de aanleg van de West-parallelweg. Dat is de weg die de baan aansluit met de A2 naar Eindhoven. Daardoor zou het centrum van Valkenswaard ontlast worden en autoluw gemaakt worden. Hierin ziet deze chauffeur een grote vooruitgang van zijn leefbaarheid.

Het verhaal van Dirk Grobben

Dirk Grobben

Bewoner en buschauffeur op de Noord - Zuidverbinding

Doortrekken van baan over militair domein

Dirk woont in Neerpelt en is buschauffeur bij De Lijn. Hij rijdt vaak met bus 18A naar Hasselt en staat dan regelmatig stil van Hechtel tot Houthalen, wat hem stoort. De drukte lokt frustraties uit in het verkeer, vindt Dirk. Volgens Dirk is er te weinig openbaar vervoer, hoewel hij ervan overtuigd is dat je, dankzij de busbanen, toch nog sneller bent met de bus dan met de auto. Hij betreurt dat de bus te weinig gepromoot wordt.

Ook de geluidsoverlast, dat hij al wandelend in het Hageven hoort, stoort hem, evenals de luchtvervuiling. Volgens Dirk zou het doortrekken van de verbinding niet alleen positief zijn voor de mensen, maar ook voor de industrie in Noord-Limburg. Het industrieterrein in Neerpelt slaagt er, volgens hem, op dit moment, niet in om grotere bedrijven aan te trekken omdat de verbinding moeilijk is.

Dirk ziet de beste oplossing in het doortrekken over het militair domein. Dat betekent volgens hem minder onteigeningen en minder kosten vermits het domein van de staat is. 

Het verhaal van de actiegroep 'Struikelpunt'

Actiegroep ‘Struikelpunt’

Discussie rond kruispunt van de Kempische Steenweg, Banneuxwijk en Paalsteenstraat

Een veilige oplossing

Actiegroep ‘Struikelpunt’ werd opgericht door enkele ouders van kinderen die naar de Mozaïekschool gaan in de Banneuxwijk. Ze zien erg vaak bijna-ongevallen gebeuren en willen de aandacht vestigen op de situatie om zo daadwerkelijke ongevallen te vermijden. De actiegroep verzamelt getuigenissen en handtekeningen en organiseert bewustwordingsacties. 

De groep haalt de studies naar de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen in kaart en dit was er één van. Er werd een oplossing voor geformuleerd, maar die werd, volgens de actiegroep, niet goed overwogen. Het plan is volgens hen niet bedacht vanuit fietsers, maar vanuit automobilisten. Er werd volgens hen een praktische beslissing gemaakt, met oog op doorstroming, niet met het oog op veiligheid. In het voorjaar van 2019 zou de heraanleg erdoor komen. Hier werd 300.000 euro voor vrijgemaakt, maar Struikelpunt is niet zo gelukkig met de plannen.

Struikelpunt ijvert voor een veilige aanpassing van het kruispunt en de baan in het algemeen met aandacht voor de zwakke weggebruikers. Ze vinden een globaal plan met oplossingen belangrijk. Hun ideale oplossing zijn wegen voor zwakke weggebruikers die gescheiden zijn van de wegen voor ander vervoer. Het fietsroutenetwerk vindt de groep een recreatieve en geen snelle verbinding. Ook moet er volgens hen meer aandacht en investeringen komen in het openbaar vervoer.

Het verhaal van Jean en Felix

Jean en Felix

Inwoners Heusden

De natuur niet ten koste van de auto

Jean en Felix wonen in een serviceflat in een zorgcentrum in Heusden. Ze gebruiken de baan regelmatig met de trein en bus. Ze vinden de lange aansleep van het beslissingsproces niet kunnen en voelen dat Limburg benadeeld wordt in Vlaanderen. Daarnaast vinden ze het niet aanvaardbaar dat een vogel boven de natuur wordt gesteld. De vele auto’s die nu stilstaan vindt Jean het zeker zo ongezond. 

En toch vindt Felix dat een oplossing niet uitgebouwd moet worden in functie van de auto en ten koste van de natuur. Hij vindt dat het openbaar vervoer beter uitgebouwd moet worden. Als het openbaar vervoer verbetert, denken de mannen dat de verbinding ook zal verbeteren.

Het openbaar vervoer vinden ze dus beiden erg belangrijk. Toch betwijfelen ze of de sneltram naar Maastricht prioritair is. Felix zou opteren om eerst de grotere Noord-Limburgse gemeenten zoals Lommel, Overpelt, maar ook Heusden en Leopoldsburg te verbinden.

Het verhaal van Arwa, haar zus en een vriendin

Arwa, haar zus en een vriendin

Inwoners van Houthalen en Beringen

Onverstaanbaar

Arwa en haar zus wonen in Houthalen, vlakbij de kazerne. Hun vriendin woont in Beringen, maar ze verblijft in Houthalen om zo vlotter op school te geraken. De drie meisjes gaan naar school in Houthalen. Ze moeten de baan regelmatig gebruiken om naar hun hobby’s of vrijetijdsbesteding te gaan. Daarbij proberen ze de baan te vermijden zoveel ze kunnen.

Ze zijn het er over eens dat de baan erg druk is en dat er weinig oversteekplaats is. Als de vriendin van de zussen de bus naar Beringen neemt is haar bus vaak te laat en staat ze ook vaak in de file. Wandelen langs de baan is volgens de meisjes niet mogelijk. Door het lawaai van de auto’s kunnen ze elkaar niet verstaan.  De baan stoort hen wel.

Ze denken dat verkeerslichten wel zouden helpen. Daarnaast vinden ze dat er meer oversteekgelegenheden geïntegreerd moeten worden.

Het verhaal van passanten op straat in Peer

Wandelend koppel

Kapelstraat in Eksel

Drooggelegde waterput

Dit koppel woont op 200 meter ten westen van de Noord-Zuid-verbinding. Hun straat werd doorgesneden door de A24 en in de zomer horen ze veel geluid in de tuin. Ze moest ook een nieuwe waterput aanleggen omdat de droogtepompen voor de baan ook hun oorspronkelijke waterput drooglegde.

De baan heeft al veel geld gekost en ligt er nog niet, zegt het koppel. Op zich moet er volgens hen ook niet zo veel veranderen aan de baan: ze moet enkel doorgetrokken worden waar dat nog niet gebeurd is. De baan heeft volgens hen ook voordelen. Zo zorgt ze voor een vlotte verbinding tussen Noord en Zuid. Het lawaai en de impact op het milieu vinden ze negatief. 

Er gebeuren in Peer nog veel ongevallen op de weg en dat vindt het koppel moeilijk te begrijpen. Ze denken dat die ongevallen te wijten zijn aan onoplettende bestuurders die zich laten verrassen in de bocht.

Het verhaal van Robert en Hilde

Robert en Hilde

Inwoners van Peer

Vlottere verbinding naar luchthaven Eindhoven

Robert en Hilde wonen in Peer en gebruiken de Noord-Zuidverbinding vaak om naar het Noorden te gaan. Om naar Hasselt te rijden vermijden ze de baan. Zij vinden vooral een doortrekking naar Eindhoven interessant, want de luchthaven is dan gemakkelijker bereikbaar. 

Hilde en Robert zijn naar het zuiden toe voorstander van de tunnel, hoewel ze het kostenplaatje vrezen. Maastricht vinden ze een goed voorbeeld, daar werden de ondertunnelingen mee gefinancierd door privé initiatieven. De ruimte die vrij kwam bovengrond is immers winstgevende oppervlakte.

Het verhaal van Gerda Vertessen

Gerda Vertessen

Inwoner Peer

Stress en zenuwen

Gerda woont in Peer, daar is het rustig en dat heeft ze graag. Rond de baan zou ze niet kunnen wonen, zegt ze. Het hectische van die drukke baan veroorzaakt stress en zenuwen. Haar dochter brengt haar kleindochter naar school via de N74. Ze is dan verplicht haar dochter wat verderop af te zetten omdat het voor de school te druk is en haar dochter dan te laat zou komen en strafstudie riskeren.

We spreken Gerda terwijl ze op haar bus wacht. Ze vindt de busverbinding goed, maar ook de bus staat vaak in de file. De fiets vindt Gerda geen oplossing. Ze zegt dat ze het moeilijk heeft met op tijd komen op een afspraak omdat de drukte op de baan niet op voorhand in te schatten valt.

Ze maakt heel duidelijk dat de situatie op en rond de baan zo niet verder kan en vindt dus dat er dringend actie moet worden ondernomen.

Het verhaal van Inge

Inge

Inwoner Houthalen

Duizenden mensen in de file door dwarsboming van plannen

Inge woont in Houthalen en werkt in Peer. Ze ondervindt zelf zelden problemen met file op de baan, omdat ze de juiste richting uit rijdt en voor 18u stopt met werken. Ze ziet wel dat de auto’s in de andere richting veel last hebben van de file. Als ze later dan 18u vertrekt staat ze ook in de file.

Haar vriend Wim ondervindt wel problemen van de baan en begrijpt niet waarom één persoon de plannen van de omleidingsweg kon tegenhouden waardoor er nu dagelijks duizenden mensen in de file staan. Volgens Inge en haar vriend zouden de problemen opgelost kunnen worden door de aanleg van een viervaksbaan.

Een collega van Inge woont in Peer (Wijchmaal) en heeft een grote tuin, gericht op de baan Daar merkte Inge wel het geluid van de baan op. De collega zelf raakte het gewoon.

Het verhaal van Jean Hellings

Jean Hellings

Uitbater brasserie / restaurant ‘t Weyerke in Peer

Verbreden voor minder filevorming

Jean en zijn vrouw baten Brasserie ‘t Weyerke in Peer uit en wonen zelf in Hechtel. Aan hun woonst hebben ze geen last van geluid of verkeer van de N74.

Ze kennen de Noord-Zuidverbinding als een drukke baan met veel filevorming, vooral richting Hasselt en Houthalen. Hun dochter, die in Genk werkt, reed in de periode dat ze bij haar ouders woonde over Opglabbeek naar Genk omdat ze over de verbinding te veel tijd verloor.

Volgens Jean zou een verbreding van de baan een oplossing zijn voor het fileleed. Er zou dan een stukje militair domein weggenomen kunnen worden, maar dat kan volgens Jean niet ‘door één of ander vogelke of spinneke’.

Het verhaal van Jan Dalemans en Karel Vrancken

Jan Dalemans en Karel Vrancken

Burgemeester Hechtel - Eksel en deskundige in mobiliteit en ruimtelijke ordening

De verbinding verwezenlijken met zo weinig mogelijk overlast

Burgemeester Dalemans en medewerker Karel Vrancken pleiten voor een verwezenlijking van de Noord-Zuid-verbinding. Die moet er volgens hen komen in het voordeel van gans Noord-Limburg. Hechtel-Eksel zit echter wel met enkele bezorgdheden. 

De Burgemeester klaagt aan dat de baan in Hechtel-Eksel overhaast werd aangelegd waardoor groenbeplanting en geluidsschermen er niet kwamen. Daardoor is er nu overlast in bepaalde straten. Dalemans vind het dus belangrijk dat bij de aanleg van de nieuwe verbinding ook de huidige verbinding wordt herbekeken met het oog op meer groen, geluidspanelen en fluisterasfalt. 

Ook stelt de burgemeester zich vragen bij het Spartacus-traject waarbij de tram in de achtertuinen in Hoksent voorbij komt. Hij verwacht klachten van de bewoners. Er ligt op dit moment al een fietspad, daarnaast zou dan de tramlijn komen en ook de oude Noord-Zuidverbinding en de N74 gaan door de gemeente. De burgemeester merkt op dat er dus drie lijnen de gemeente doorsnijden. Die verknipping zou hij willen opgelost zien met tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers.

Hechtel-Eksel zit rond de tafel met de gemeenten Pelt en Lommel om de bestaande oude baan anders in te vullen. Doorgaand verkeer hoort daar volgens de gemeentebesturen niet thuis. Ze zoeken naar oplossingen om het doorgaand verkeer naar de Noord-Zuid-verbinding te leiden, zodat ze de oude baan niet meer nemen. 

Ook met Leopoldsburg zit de burgemeester aan tafel om het vrachtverkeer in beide gemeentecentra te minimaliseren. De hoeveelheid vrachtverkeer op de N73 verminderde al dankzij de kilometerheffing en wanneer de Noord-Zuid-verbinding klaar is, wordt er een vrachtwagenstop ingevoerd waarbij het vrachtverkeer vanuit Peer in Houthalen de autostrade op moet, weet de burgemeester.

Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel verwacht drukte met de komst van de nieuwe Colruyt en volgend jaar de Aldi op de Peerderbaan. Er wordt naar oplossingen en maatregelen gezocht om de overlast te minimaliseren. Karel wijst erop dat Peer vragende partij is om de omleidingsweg ten noorden van Peer aan te sluiten op de N74 voor vrachtverkeer en doorgaand verkeer.

Het verhaal van Andreo

Andreo

Carpool Parking Houthalen

Gewone mens mag niet gestraft worden

Andreo woont in Helchteren. Voor zijn woon- werkverkeer neemt hij doorgaans de bus, voor andere trajecten neemt hij meestal de auto.

Andreo vindt de baan een erg negatieve factor voor de omgeving en klaagt aan dat er, volgens hem, politieke onwil is om het probleem op te lossen omdat de baan op dit moment veel geld zou opbrengen. Er is volgens hem ook al veel geld verspild aan onderzoeken en toch is er nog geen oplossing. Hij is van mening dat als al het geld gespendeerd aan onderzoek, in een oplossing was gestoken het probleem ondertussen van de baan zou zijn. 

Hij vindt het niet kunnen dat de autobestuurders de schuld krijgen van de de overmatige drukte op de baan en vreest dat de hoge dieselprijzen er op termijn voor zullen zorgen dat autorijden een voorrecht voor de rijken wordt. Andreo klaagt ook de milieuproblematiek aan die volgens hem ook lijdt onder de geldzucht van de overheid.


Het verhaal van een anonieme architect

Anonieme architect

Werven in Hechtel - Eksel

Te veel focus op hindernissen en trager rijden

Deze architect werkt voor een kantoor in Hasselt en heeft werven in Hechtel-Eksel, Lommel en Neerpelt, waarvoor hij de baan en de carpoolparking gebruikt.

Hij merkt op dat de infrastructuur van de baan nu niet voorzien is op het verkeer dat er door moet. Een deftige ontsluiting is volgens hem broodnodig, Het nadeel vindt hij wel dat daarvoor groengebied zou moeten wijken maar hij vraagt zich hardop af of dat opweegt tegen de verkeersknoop die er nu is.

Deze architect is van mening dat ontwerpers van wegen focussen op hindernissen en trager rijden terwijl dat volgens hem net de verkeersknoop veroorzaakt. Hij vind het jammer dat de mening van enkele individuen oplossingen tegenhouden. Het openbaar vervoer vindt hij geen goed alternatief.

Het verhaal van Christel Bens en Pascal Meurs

Christel Bens en Pascal Meurs

Buurtbewoners en medewerker in Volvo garage

Gelegen onteigening

Pascal werkt bij Volvogarage Rutten, die verhuisde recent na een onteigening. Op de oude locatie maakte Pascal dagelijks gebruik van de baan. Nu is de garage in Hechtel en steekt hij de baan enkel over. Gelukkig, vind het koppel, want de baan is erg druk en gevaarlijk.

Voor de garage kwam de onteigening niet ongelegen omdat er een wens was om te vernieuwen en uit te breiden, wat op de oude locatie niet mogelijk was, vertelt Pascal. Voor Pascal en Christel zou het militair domein gebruikt kunnen worden op een oplossing uit te bouwen, maar ze vrezen dat er niet meteen een oplossing uit de bus zal komen. Het sleept al zo lang aan, zeggen ze.

Het verhaal van Marco Geenen

Marco Geenen

Uitbater Brasserie ‘De Hutten’

Snelle hap

Marco baat zijn zaak uit aan de Luikersteenweg in Lommel en woont met zijn partner boven de zaak. De baan heeft voor hem twee kanten. De positieve kant is dat er veel passanten zijn die binnenspringen in zijn brasserie voor een snelle hap omdat het een doorgaande baan is. De keerzijde is dat er veel te snel wordt gereden. De maximumsnelheid is 50km per uur, maar dat rijdt volgens Marco niemand. Daarnaast hebben fietsers het volgens hem moeilijk om de baan over te steken en geraken klanten die met de auto zijn de baan moeilijk op. Een rotonde en een flitspaal zouden volgens Marco het grootste probleem oplossen.

Het verhaal van Cécile Fransens en Louisa Maes

Cécile Fransens en Louisa Maes

Inwoners van Hechtel Eksel

Levensgevaarlijke oversteek

Cécile en Louisa zijn gepensioneerd en fietsen veel. De infrastructuur valt goed mee vinden ze. Enkel de oversteekplaats ter hoogte van de Colruyt over de baan vinden ze levensgevaarlijk. Daar hang je af van de goodwill van de chauffeurs die je doorlaten, zeggen ze. Ook het punt waar de N715 en de N74 samenkomen vinden de dames heel gevaarlijk. Dit vermijden ze met de fiets. Er gebeuren op dat punt ook veel auto - ongelukken, zeggen ze, doordat auto’s die van het noorden komen nog snel rijden en de bocht missen. Ze belanden dan in de struiken of tegen een verkeersbord, zegt Cécile.

Ze zijn voor een verbreding, omleiding of tunnel, als er maar een oplossing komt, zeggen ze. Ze hebben het niet zo voor Gust Feyen, omdat die volgens hen alles tegenhoudt.

Het verhaal van Hugo Gielen en Dorien Driessen

Hugo Gielen en Dorien Driessen

Inwoners van Hechtel - Eksel

100% voor de verbreding

Hugo en Dorien zijn gepensioneerd en gebruiken de baan vooral om uitstappen naar bijvoorbeeld Hasselt te maken.

Ze vinden de verbinding heel erg druk en staan dus 100% achter een verbreding van de baan. De bedrijven die langs de baan lagen zijn ondertussen toch al onteigend, redeneren ze, maar de verbreding is er nog steeds niet omwille van een berekeningsfout, hebben ze gehoord. Het openbaar vervoer vinden ze niet altijd een optie. Wel zijn ze voorstander van de carpoolparking, hoewel die ook altijd vol staat merken ze.

Het koppel fietst regelmatig en vindt Hechtel-Eksel een echt fietsparadijs. Op de fietsinfrastructuur daar hebben ze niets aan te merken en ze kijken uit naar het ‘fietsen door de bomen’ dat in opbouw is.