Wat is de Noord-Zuid Limburg?

De Noord-Zuidverbinding slaat op de weg tussen Hasselt en het noorden van Limburg, die verder loopt tot in Eindhoven. De N74 is beter gekend als de Grote Baan. Ter hoogte van de gemeente Houthalen-Helchteren verloopt het verkeer via een gewone gewestweg, pal door het centrum van de gemeente. 

Het plaatselijke en doorgaande verkeer komt vanaf Hechtel tot voorbij Houthalen in beide richtingen samen op de Grote Baan met lokale onderbrekingen en verkeer naar lokale bestemmingen.

De gewestweg verwerkt alle soorten verkeer: vracht- en autoverkeer, fietsers, openbaar vervoer, lokaal- als euroregionaal verkeer. De capaciteit van deze weg wordt beperkt door het aantal rijstroken en door de onderbrekingen in de verkeersstroom die veroorzaakt worden door de verschillende weggebruikers, bestemmingsverkeer en alle kruisende bewegingen.

Fileleed, verkeersonveilig en aangetaste leefbaarheid

 De mix van de verschillende verkeersstromen en –modi wordt nog versterkt door een flessenhals ter hoogte van de KMO-zone in Helchteren. Daar moet het verkeer van twee rijstroken naar één. Dat heeft een negatieve impact op de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de noord-zuidas en op de oost-westas. Het gevolg is veel fileleed, potentiële conflicten en ongevallen. Bovendien is de leefbaarheid van het centrum van Houthalen en Helchteren sterk aangetast door de snelle toename van het auto- en vrachtverkeer.

Doelstellingen

Leefbare woonkernen

De verkeersdruk op het centrum van Houthalen en Helchteren moet dalen. Zo krijgen de woonkernen terug ruimte en lucht.

Duurzame oplossing

De oplossing moet rekening houden met toekomstige verkeersevoluties en tegelijkertijd ook de natuur in de regio in stand houden.

Economische vooruitgang

Met een oplossing voor de Noord-Zuid Limburg creëren we economische vooruitgang voor Houthalen-Helchteren en Limburg.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Een betere ontsluiting voor de Noord-Limburgse regio en een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven. De verkeersveiligheid voor alle weggebruikers gaat daarbij omhoog.