Participatie en communicatie

Open communicatie, transparantie en participatie zijn belangrijke principes in het proces van de Noord-Zuid Limburg. Bij elke fase vinden er participatiesessies en infomomenten plaats. Wil je meer weten over de verschillende fasen die het complex project Noord-Zuid Limburg doorloopt? Kijk dan bij Procedure en timing.

Tijdens de verschillende participatiesessies en infomomenten die we organiseren, willen we niet alleen de belanghebbenden bij het project betrekken, maar krijgt ook het brede publiek de kans om het project van dichtbij volgen en zijn mening te geven. Studio NZL gaat dan aan de slag met al die inspraak en zorgt voor een regelmatige terugkoppeling.

Het grote publiek wordt in de onderzoeksfase geconsulteerd tijdens verschillende participatiemomenten. Burgers kunnen hun feedback en suggesties geven over de voorgestelde oplossingen. Je vindt meer informatie over de participatiemomenten in de Agenda.

 

Op de website van Noord-Zuid Limburg staat algemene informatie over het complex project. Wat is juist het probleem van de Noord-Zuidverbinding? Wat is de procedure? En welke organisaties werken mee aan een oplossing?

 
NZL_Icon_Nieuwsbrief.png

In de digitale nieuwsbrief sturen we regelmatig updates over het project Noord-Zuid Limburg naar geïnteresseerden. Inschrijven op de nieuwsbrief kan onderaan de pagina.

 

Ook op de Facebookpagina krijg je geregeld updates over het project. Like en volg ons als je op de hoogte wil blijven.

 
NZL_Aparte_icoontjes_Brochure.png

De brochure bevat beknopt de globale informatie over het complex project Noord-Zuid Limburg.