Geschiedenis van de Oude Baan

  • In 1712 besluiten de Luikse Staten een kasseiweg aan te leggen die Luik via Hasselt met s’ Hertogenbosch verbindt. De Noord-Zuid verbinding bereikt Lommel in 1789.

  • In het begin van de 20e eeuw staan amper een tiental huizen. Met de aanleg van de steenkoolmijn, neemt de bevolking snel toe en schuiven de centra op richting Steenweg.

  • In de jaren ’60 krijgt de intussen geasfalteerde Steenweg haar huidige naam: Grote Baan. Door het toenemende verkeer neemt het verkeer naar en op de Grote Baan zodanig toe dat de weg verbreed werd tot 2x2 rijvakken. Door de aansluiting met de E314 in 1971 groeide de Grote Baan uit tot het verkeersknooppunt van Limburg.

  • Hierdoor beleefde de middenstand gouden jaren en bloeiden de centra aan de Grote Baan. Dit bracht ook steeds meer verkeer met zich mee, meer dan dat de Grote Baan kon verwerken.

  • Dit had een grote negatieve impact op Houthalen en de leefbaarheid van de centra bereikten een dieptepunt in de jaren ’90.

  • Sinds 1975 wordt er al gesproken over een oplossing voor de Noord-Zuid verbinding, waarbij verschillende alternatieven op de tafel lagen: een omleiding- of een doortochttracé.