Veelgestelde vragen

TRAJECT

Welk tracé ligt er op tafel?

Er is nog geen tracé gekozen. Het project start helemaal opnieuw waarbij we van een wit blad starten. Dat wil zeggen dat er geen voorkeuren zijn wat betreft tracés. In april 2018 zijn we gestart met de onderzoeksfase waarin alle betrokken gehoord worden en samenwerken. De bedoeling is om eerst tot verschillende alternatieven te komen die dan verder onderzocht zullen worden. Op het einde van de onderzoeksfase zal er 1 alternatief overblijven dat verder wordt uitgewerkt in de uitwerkingsfase.


TIMING EN PROCEDURE

Hoe lang duurt het hele project?

We zijn in april 2018 gestart met de onderzoeksfase. Deze fase zal ongeveer twee jaar duren waarin er verschillende stappen worden doorlopen. Alle betrokken actoren kunnen tijdens deze stappen hun input geven en de burgers zullen bij elke stap geraadpleegd en geïnformeerd worden. We gaan in elk geval zo snel mogelijk als de procedure ons toelaat. Het is nog niet mogelijk om aan te geven hoe lang de volledige procedure zal duren.

Welke stappen zijn al gezet in het project?

Het project bevindt zich sinds april 2018 in fase 2: de onderzoeksfase. Die kwam er met de startbeslissing van de Vlaamse Regering. Tijdens de onderzoeksfase gaan we op zoek naar het voorkeurstraject. Deze fase zal ongeveer twee jaar duren.


COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE

Hoe wordt de bevolking ingelicht over het project?

Openheid, transparantie en participatie zijn essentieel tijdens de hele procedure. Daarom koppelen we bij elke stap in het proces terug naar de verschillende actoren. Het actorenoverleg verzamelt alle ambtelijke, politieke, socio-economische actoren en belangengroepen. De bedrijven en burgers zullen betrokken worden via een uitgebreide communicatie en participatietraject dat deze visie volgt. Klik hier voor meer informatie over de communicatie en participatie van het complex project Noord-Zuid Limburg.


Organisatie

Hoe zit de organisatie van dit project in elkaar?

Klik hier voor meer informatie over de organisatie achter het complex project Noord-Zuid Limburg.

Waar staat ‘Studio NZL’ voor?

Het consortium Studio NZL (Noord-Zuid Limburg) zal de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk voor het complex project Noord-Zuid Limburg uitvoeren. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, ontwerpbureaus Maat-ontwerpers en 51N4E, LDR (voor de juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten.

Wat is het actorenoverleg?

Alle betrokken ambtelijke, politieke en socio-economische partijen, instanties en organisaties komen samen in het actorenoverleg. Dat overleg is het klankbord voor de projectorganisatie. De actoren komen bij elke mijlpaal in het project samen.