Op uitnodiging

Filtering by: Op uitnodiging
Werksessie 6
Dec
2
9:00 AM09:00

Werksessie 6

Op 2 december organiseren we de zesde werksessie voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Lokale experten, vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en de betrokken gemeenten zitten dan samen aan tafel om na te denken over thema’s als mobiliteit, leefbaarheid, impact op de open ruimte, veiligheid en economische impact.

View Event →
Politiek overleg
Dec
3
8:00 AM08:00

Politiek overleg

Burgemeesters van de betrokken gemeenten en Vlaamse parlementsleden worden door gouverneur en tevens procesbegeleider van het complex project Noord-Zuid Limburg, Herman Reynders, uitgenodigd op een politiek overleg. Samen bekijken ze de stand van zaken van het project.

View Event →

Actorenoverleg
Sep
25
9:00 AM09:00

Actorenoverleg

Het Actorenoverleg brengt alle betrokken actoren samen en is het klankbord voor de projectorganisatie. Het komt bij elke mijlpaal in het project samen.

Op woensdag 25 september 2019 staat het actorenoverleg in het teken van De Week van de Noord-Zuid. Tijdens dit overleg neemt het studieteam Studio NZL alle actoren mee om vanuit de ambities en de verschillende bouwstenen zoals openbaar vervoer, de fiets maar ook regionale bedrijventerreinen en natuur samen een aantal toekomstbeelden te bouwen voor Noord-Zuid Limburg. We organiseren twee sessies: om 9.00 uur en om 16.00 uur. Genodigden ontvangen een uitnodiging in hun mailbox.

View Event →
Werksessie 5
Sep
24
9:00 AM09:00

Werksessie 5

Op 24 september organiseren we de vijfde werksessie voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Lokale experts, vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en de betrokken gemeenten zitten dan samen aan tafel om na te denken over thema’s als mobiliteit, leefbaarheid, impact op de open ruimte, veiligheid en economische impact.

Programma

  • 09u00 – 09u50: Plenair stand van zaken

  • 10u00 – 12u15: 3-tal parallelle werksessies waarbij we toekomstbeelden vergelijken met de ambities

  • 12u15 – 13u00: Lunch

  • 13u00 – 14u00: Parallelle werksessie over toekomstbeelden conclusies en nieuwe combinaties

  • 14u00 – 15u00: Plenair terugkoppeling conclusies

Na de werksessie is er de mogelijkheid om een toelichting te volgen over de methodiek afwegingskader door Antea. Deze sessie is optioneel. Deze aansluitende plenaire sessie vindt plaats van 15u00 – 16u00.

View Event →
Werksessie 4
Jun
21
9:00 AM09:00

Werksessie 4

Het complex project Noord-Zuid Limburg organiseert de vierde werksessie op vrijdag 21 juni. Opnieuw schuiven lokale experts en vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en de betrokken gemeenten aan tafel aan om mee te denken rond de thema’s mobiliteit, leefbaarheid, impact op het leefmilieu en open ruimte, veiligheid en economische impact.

View Event →
Werksessie 3
Apr
3
9:00 AM09:00

Werksessie 3

De derde werksessie over het complex project Noord-Zuid Limburg wordt georganiseerd op woensdag 3 april, tijdens de eerste cocreatieweek. Opnieuw schuiven lokale experts en vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en de betrokken gemeenten aan tafel aan om mee te denken rond de thema’s mobiliteit, leefbaarheid, impact op het leefmilieu en open ruimte, veiligheid en economische impact.

Bekijk hier de presentatie van de cocreatieweek.

View Event →
Werksessie 2
Feb
26
10:00 AM10:00

Werksessie 2

Op dinsdag 26 februari 2019 organiseren we de tweede werksessie over het complex project Noord-Zuid Limburg. Lokale experts en vertegenwoordigers van belangengroepen, middenveldorganisaties en de betrokken gemeenten mogen opnieuw rond de tafel komen zitten om mee te denken rond de thema’s mobiliteit, leefbaarheid, impact op het leefmilieu en open ruimte, veiligheid en economische impact.

Download hier de plenaire presentatie

View Event →
Kick-off werksessie
Nov
6
3:00 PM15:00

Kick-off werksessie

Dinsdag 6 november stelde De Werkvennootschap op de Hasselse Corda Campus het consortium ‘Studio NZL’ voor, dat de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk zal uitvoeren voor het complex project Noord-Zuid Limburg. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, ontwerpbureaus Maat-ontwerpers en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten.

Download hier het persbericht
Download hier de inleidende presentatie
Download hier de presentatie van gespreksronde 1
Download hier de presentatie van gespreksronde 2
Download hier de presentatie van gespreksronde 3
Download hier de inventarisatie van de gespreksrondes
Download hier de aanwezigheidslijst

View Event →